Naprapati

Historie

Naprapatien ble grunnlagt på begynnelsen av 1900-tallet av Dr. Oakley Smith (1880-1967).
Smith var egentlig utdannet kiropraktor. Subluxationensteorien (at ryggvirvlene hopper ut av ledd) gikk han tidlig bort fra; Han mente istedet at det var forkortning eller skade av connective tissue (støtte og bindevev) som ledet til smertetilstander og endret bevegelsesfunksjon i såvel ryggradens ledd som i de perifere leddene.

I ca 1905 flyttet Smith til Chicago og ga behandlingsformen navnet naprapati, av det tsjekkiske ordet ”napravit”. Napravit betyr å korrigere. Endelsen ”pati” kommer av det greske ordet ”pathos”, som betyr lidelse. Naprapati betyr ”å korrigere årsak til lidelse”. Smith startet så en naprapatutdanning, Chicago School of Naprapathy, i 1907.

I 1970 startet den første naprapaten i Sverige, Bjørn Jönson Berg, Naprapathögskolan i Stockholm. Bjørn hadde sin bakgrunn fra sine naprapatstudier i Chicago hvor en av hans lærere var selveste Oakley Smith. Naprapatutdannelsen i Stockholm preges av det brede synet på oppkomsten av muskel- og skjelettsystemets plager som Smith grunnla med sin forskning om connective tissue. Denne måten å se det på, kombinert med åpenhet for ny forskning ledet til en kraftig utvikling av virksomhetsområdet naprapati. Det å ikke bare behandle symptomene, men å søke årsaken til pasientens problem, slik som Smith gjorde, har hele tiden vært sentralt. Dette har ledet til at naprapatene har et bredt behandlingsarsenal der effektive behandlingsteknikker som for eksempel manipulasjon og mobilisering kombineres med mykdelsteknikker som massasje og tøyning.

Utdanning
Det finnes tre steder i verden der man kan utdanne seg til Naprapat. Første skolen som ble etablert var i USA, Chicagi Illinoi i 1908 av Oakley Smith. i 1970 ble så Naprapathögskolan i Stockholm etablert av Bjørn j:son Berg. I år 2000 ble det etablert en offentlig høyskoleutdanning i naprapati i Finland i byen Kotka. Utdanningen er på 160 poeng og er på 4 år. Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter.

De fleste Naprapatene i Norge har utdannet seg i Stockholm.

Hva er naprapati?

Naprapati innebærer å diagnostisere, behandle og rehabilitere smertetilstander og funksjonelle problemer i ledd og muskler. Behandlingen bygger på ortopedisk medisin kombinert med god kunnskap om bevegelsesapparatets oppbygning og funksjon. Denne tanken ligger til grunn for naprapatien og kan betegnes som selve kjernen. Ordet naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse.

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager. Naprapatene er i stor grad engasjert i klinisk arbeid med direkte pasientbehandling og er selvstendige i diagnostikk, undersøkelse, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner og smertetilstander i muskel- og leddsystemet.

Naprapater er i dag den største gruppen innen avansert manuellmedisin i Norden. I Norge, Sverige og Finland finnes det drøyt 1700 yrkesaktive naprapater. I dag er det over 400 naprapater i Norge. Alle er medlemmer i Norges naprapatforbund (NNF) og i tillegg registrert i registeret over alternative utøvere i Brønnøysundregisteret. I Sverige er det Svenske naprapatforbundet naprapatenes organisasjon og i Finland er det tilsvarende finsk naprapatforbund. Det er også en felles organisasjon, IFONA.

Behandlingsmetoder

Artikulering er en behandlingsmetode som brukes for å øke bevegeligheten i ledd.

Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass.

Hjemmeøvelser/trening gir naprapaten til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere.

Manipulasjon (high velocity manipulation) er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ledd. Her bruker naprapaten veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes for å normalisere bevegeligheten mellom ledd.

Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen

Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.

Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder for å senke muskelspenning.

Mange Naprapater tar tilleggdutdanninger i bruk av akupunktur og trykkbølge som også er velkjente og mye brukte behandlingsmetoder innenfor Naprapatien.