bildet viser injeksjonsterapi hos 360helse

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling

Ved enkelte diagnoser er det god hjelp i å kunne få injeksjoner i form av kortison eller hyaluronsyre. Dette er et nyttig behandlingsverktøy, spesielt hvis ikke konservativ behandling har ført frem.

Kortison

Kortison er et kunstig fremstilt betennelsesdempende middel, som er en videreutvikling av vårt eget hormon, kortisol. Når dette injiseres i et ledd eller f. eks en slimpose vil det ha relativ umiddelbar effekt på diagnoser som f. eks.

– Frozen shoulder (adhesive kapsulitt)

– Slimposebetennelser

– De Querains og andre seneskjedebetennelser

– Synovitt i ledd / hovne ledd

– Artrose i ledd

– Subacromiale / skulderleddsplager.

Det er viktig med god diagnostikk før behandling. Ved hjelp av ultralyd vil vi under injeksjonen hele tiden se både nålen som brukes og området det settes i. Slik kan vi være sikre på at vi treffer riktig struktur.

Det gjøres også kalkskylling av kalkskuldre og f. eks dry needling av enkelte senelidelser, da i lokal bedøvelse.

Hyaluronsyre

Hyaluronsyre er et sukkermolekyl som finnes naturlig i kroppen og er viktig byggestein i alle ledd.  Hyaluronsyren gir støtdemping og smøring i ledd slik at det tåler belastning. I et ledd med artrose er det mindre hyaluronsyre. Leddet får derfor ikke den smøringen som er nødvendig. Dette fører til at det lett kan bli betennelse og smerter i leddet. For å betre smøringen og hindre smerter i leddet kan en bruke et hyaluron- preparat som fungerer som kunstig leddvæske.

Her på 360helse injiserer vi stoffet inn i leddet ultralydveiledet. Dette sørger for riktig plassering av væska som er viktig for optimal effekt. Mange har god effekt av injeksjonen i minst 6mnd. Etter injeksjonen kan de fleste utføre daglige oppgaver som tidligere var vanskelig på grunn av smerter, og trene bedre. Injeksjonen kan gjentas ved behov og effekten vi da ofte vare lenger. Hyaluronsyre er ikke reseptbelagt og har få bivirkninger.

Hos oss er det manuellterapeut Hanne Mette Sande og fysioterapeut Karoline Stenbeck som gjør dette.

Her kan du enkelt bestille en time hos oss