bildet viser behandling med manuellterapi hos 360helse

Manuellterapi

Manuellterapi utføres av videreutdannede Fysioterapeuter og innehar tittelen Manuellterapeut. 

Dette er en yrkesgruppe som har lang utdanning på muskel – skjelett området. 

De undersøker, vurderer og behandler plager i muskel- skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. Samtale og grundig undersøkelse gir grunnlag for behandling. Etter undersøkelse blir det gitt en diagnose med forklaring, i tillegg til forespeilet behandlingsforløp. Behandling går ofte ut på manipulasjon/ manuelle teknikker i kombinasjon med råd/ veiledning og øvelser. Manuellterapeuten ved 360helse har også kompetanse på ultralyddiagnostikk og injeksjonsbehandling og vil benytte dette ved behov. 

Manuellterapeuter er primærkontakter og kan henvise til Rtg, MR, legespesialist og skrive ut sykemelding.

Her kan du enkelt bestille en time hos oss