Osteopati

En osteopat finner sammenhengen mellom dine plager, din kropp og din hverdag. Som osteopat må man ha en helhetlig forståelse av dine smerter og plager for å bidra til bedring. Derfor bruker man god tid til deg og din helse – med hendene som en viktig del av behandlingen. Behandlingen er trygg og individualisert – og egner seg for pasienter i alle aldre.

Osteopaten på 360Helse vil i en konsultasjon bruke god tid på undersøkelse og behandling. Undersøkelsen består av kliniske, ortopediske, nevrologiske og funksjonelle undersøkelser – dette både med bakgrunn i sikkerhet, og ikke minst for å kartlegge din kropp opp mot de plagene du opplever.

Behandlingen inkluderer manuelle teknikker, samt veiledning, råd og tips om hva man kan/bør gjøre selv for å oppnå målene sine. Etter en konsultasjon hos osteopaten skal kunne forvente svar på: Hvorfor har jeg vondt? Hvor lang tid vil det ta? Hva kan osteopaten bidra med? Hva kan jeg gjøre selv?

Hvis du er interessert kan du enkelt avtale en time