bilde viser osteopati-behandling hos 360helse

Osteopati

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. Osteopater finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Dette gjøres med bakgrunn i en helhetlig forståelse av pasientens plager og hva som må gjøres for å bidra til bedring.

Osteopater bruker god tid på pasientene, med hendene som et primært undersøkelse- og behandlingsverktøy. Gjennom et bredt spekter av teknikker og fremgangsmåter tilpasses behandlingen individet og passer for alle pasienter. Hos osteopaten kan du forvente en plan for dine behandlinger, forventninger og hva du selv må ta ansvar for.

En konsultasjon startet alltid med en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her beskriver pasienten med egne ord sine plager, komplettert av relevante spørsmål fra osteopaten angående sykdommer, tidligere plager osv. På denne måten vil all relevant informasjon komme frem, og danner grunnlaget for videre undersøkelser og til slutt en individuell tilpasset behandling.

Videre gjennomføres det en ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse for å ekskludere eventuelle mistanker om alvorlig underliggende sykdommer eller skader (brudd, etc.). Her følges det nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer for å ta stilling til om det er trygt å gå videre med undersøkelse og behandling. Om det skulle være grunnleggende mistanke om underliggende sykdom, vil du bli henvist videre til rett sted for videre utredning.

Ved fravær av underliggende sykdom gjennomføres en grundig undersøkelse av hele kroppen. Her jobbes det ut ifra 5 osteopatiske modeller, for eksempel muskel- og skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Her sees forandringer opp mot plagene pasientene presenterer.

Gjennom funnene i anamnesen og undersøkelsen gjennomføres en individtilpasset og helhetlig behandling. Dette gjennom blant annet teknikker som; tøyning, «knekking» og mobilisering. Det kan i tillegg innebære tilpasninger i pasientens hverdag, enten på jobb eller hjemme samt eventuelle øvelser pasienten må gjøre på egenhånd. Å finne sammenhengen mellom dette og sette opp den beste behandlingen for nettopp deg er det som er osteopati.

En osteopat oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter
  • Skulder-, albue- og håndleddsmerter
  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter
  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer
  • Funksjonelle mage- og tarmplager
  • Idrettsskader
  • Akutte- og belastningsrelaterte plager

 

Av: Tim Bjerke Isaksen

(Kilde: Norsk Osteopatforbund)

Her kan du enkelt bestille en time hos oss